คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับคาสิโนทุกแห่งแม้ว่าจะมีเพียงสถานประกอบการเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นจริง ประกอบด้วยคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นักแสดงแต่ละคนควรนำไปใช้ในธุรกิจนี้